کارگاه کار با حیوانات آزمایشگاهی

117

دانشجویان گرامی برای دریافت گواهی شرکت در کارگاه می توانند فایل ذیل را دانلود کرده و صفحه مربوط به خود را ذخیره و یا چاپ نمایند.

 

گواهی کارگاه کار با حیوانات.pdf
از مجموع 2 رأی