کارگاه آمار مقدماتی و آموزش نرم افزار SPSS

130

دانشجویان گرامی برای دریافت گواهی شرکت در کارگاه می توانند فایل ذیل را دانلود کرده و صفحه مربوط به خود را ذخیره و یا چاپ نمایند.

گواهی شرکت کنندگان کارگاه آمار.pdf
از مجموع 1 رأی