پژوهشگر برجسته کشوری "بند ک"

435

دانشجویان فعال پژوهشی می توانند از این طریق به عنوان دانشجو استعداد درخشان شناخته شده و از تسهيلات آموزشي، پژوهشي و رفاهي ويژه استعدادهاي درخشان استفاده نمایند. 

دانشجویان می توانند هر زمانی از دوره تحصیل خود که دارای مدارک و روزمه فعالیت هایی نظیر انتشار مقاله، انتشار کتاب، ارائه خلاصه مقاله در کنگره ها و سمینارها، فعالیت در کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی و.... بودند، فایل چک لیست مربوطه را تکمیل کرده و به همراه مستندات به دفتر کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشگاه تحویل دهند.

 

enlightenedجهت اطلاعات بیشتر فرم زیر را مطالعه فرمایید:

دستورالعمل اجرايي نحوه امتيازدهي به فعاليتهاي تحقيقاتي دانشجويان پژوهشگر موضوع بند «ك» ماده 2 آيين نامه «تسهيلات آموزشي، پژوهشي و رفاهي ويژه استعدادهاي درخشان»:

Band K.pdf

چک لیست امتیازدهی به دانشجویان پژوهشگر موضوع بند "ک":

Check list Band K.docx
از مجموع 6 رأی