کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از همه دانشجویان دعوت می نماید:

⚜️فراخوان دعوت به همکاری⚜️

اگه دنبال یک تجربه ی متفاوت از فعالیتهای دانشجویی هستی، کمیته تحقیقات دانشجویی دارای فضای متنوعی از فعالیت هاست...


مزایای فعالیت در کمیته تحقیقات و فناوری:
- تجربه متفاوت از جمع های دانشجویی
- ارتباط هرچه بیشتر و بهتر با اساتید دانشگاه و استان و مسئولین
- توانمندسازی در فعالیت های تحقیقاتی و فناوری و....
- رزومه سازی معتبر و کارامد
- توانمندی سازی برای ثبت اختراعات مختلف
- سهمیه استعداد درخشان
- اینجا برای هر دانشجویی با هرتوانمندی فضا هست....

‼️ مهلت تکمیل فرم برای عضویت در هسته مرکزی دانشکده ها تا 26 مهر ماه 1402 می باشد.

به منظور اعلام آمادگی لطفا از طریق لینک زیر اقدام فرمایید:
https://src.nkums.ac.ir/Category/44302


از مجموع 2 رأی