دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در کنگره ملی دانشجویی "مساله جمعیت در ایران" که به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در مرکز همایش های آن دانشگاه- ساری، 9 الی 11 اسفند 1402 برگزار گردید، حضور یافتند. در این کنگره سرپرست کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشکده پرستاری شیروان، سرکار خانم سعیدی کیا به همراه 9 نفر از دانشجویان شرکت داشتند.


از مجموع 1 رأی