دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در اولین کنگره پژوهش و فناوری دانشجویان علوم پزشکی منطقه 7 آمایشی کشور که به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در مرکز همایش های علمی دانشگاه 30 فروردین 1403 برگزار گردید، حضور یافتند. در این کنگره آقای امیر حسین رمضانی دانشجو رشته پرستاری دانشگاه موفق به کسب عنوان رتبه اول در بخش پوستر گردید.