واحد اطلاع رسانی

321

واحد اطلاع رسانی

شرح وظایف:

بند یک: اطلاع رسانی و معرفی کمیته تحقیقات به دانشجویان جدید الورود

بند دو: برنامه ریزی فعالیت های واحدهای مختلف کمیته در آینده

بند سه: ارتباط با نهادها، موسسات و ارگان های علمی و پژوهشی داخلی و خارجی

بند چهار: تجهیز واحد سمعی و بصری کمیته و ارائه اسلاید و فیلم های آموزشی برای اعضاء

بند پنج: ارسال مقالات پژوهشی جهت شرکت در همایش ها و کنگره های سراسری برگزار شده در دانشگاه های سرار کشور

بند شش: ثبت نام از اساتید و دانشجویان جهت امور مختلف

بند هفت: دعوت از اساتید برای راهنمایی و نظارت بر بخش های مختلف کمیته

بند هشت: ارتباط با رسانه های مختلف از جمله مطبوعات به منظور تهیه گزارش خبری

بند نه: تشکیل جلسات هفتگی جهت هماهنگی بین واحد های مختلف

بند دَه: تهیه گزارش از فعالیت ها و عمکردهای واحدها و ارائه آن به دبیر و سرپرست کمیته

 

اعضا واحد روابط عمومی

شیرین حیدری پزشکی 89
نیکو فتحی بهداشت حرفه ای 92
فائزه علیزاده پرستاری 92